voorwaarden

open in pdf

Algemene Voorwaarden
van Houtmoed

Okee... hier komt de droge kost! Algemene voorwaarden zijn nu eenmaal verplicht. En noodzakelijk (voor jou maar ook voor Houtmoed). Het komt er in het kort op neer dat Houtmoed heel veel voor haar klanten overheeft. En dat we het graag gezellig houden samen (Houtmoed staat tenslotte ook voor positiviteit!). Desondanks adviseer ik je toch om ze even door te lezen voor je je bestelling plaatst. Wel zo makkelijk.

Niet tevreden? Laat het weten via info@houtmoed.nl en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.
 

 

Artikel 1: Definities

1.1. Houtmoed is een eenmanszaak en staat bij de KvK geregistreerd als Houtmoed Noord Holland.
1.2.  Houtmoed Noord Holland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3433 7991, contactpersoon Maaike van Assema.
1.3. Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
   

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.     Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.2. Door het plaatsen van een bestelling, dan wel het accepteren van een aanbieding, aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden en gaat akkoord met de toepasselijkheid ervan.

 

Artikel 3: Garantie & retouren

3.1.  Producten worden grotendeels met de hand vervaardigd waardoor geen enkel product exact hetzelfde is. Afbeeldingen die op de site staan, kunnen binnen redelijke grenzen afwijken van het origineel. Bij twijfel wordt met de klant contact opgenomen voordat verzending plaatsvindt.
3.2. Producten hebben een garantie van minimaal 1 jaar. Deze garantie geldt enkel wanneer een product op de eigenlijke manier is gebruikt.
3.3. Uw recht op garantie vervalt indien u het product zelf heeft aangepast.
3.4.1. Bij ontvangst van de bestelling is de klant verplicht om te onderzoeken of de geleverde artikelen aan de bestelling voldoen.
3.4.2.  Reclames dienen te geschieden binnen 14 werkdagen na ontvangst van de levering. De betaling wordt alleen volledig geretourneerd indien het product volledig wordt geretourneerd.
3.5. Producten die niet aan de door ons gestelde kwaliteitseisen voldoen, zullen worden teruggenomen. In dat geval zijn ook de verzendkosten t.b.v. retournering door de klant, voor rekening van Houtmoed.
3.6. Houtmoed is niet aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt door derden. Iedere tekortkoming die niet aan Houtmoed kan worden toegerekend dient te worden beschouwd als overmacht, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Houtmoed. Er zal wel in overleg naar een oplossing worden gezocht die voor alle partijen bevrediging geeft.
3.7. Retourzending van een product is alleen mogelijk na afstemming met Houtmoed en met opgave van reden. Lees hiervoor ook de pagina over verzenden en retouren. De klant verplicht zich een retour te verzenden in de originele verpakking en voorzien van een track&trace code. Een retour wordt alleen geaccepteerd wanneer deze met track&trace is teruggezonden. Retourneringskosten worden, indien gerechtvaardigd, door Houtmoed vergoed. 

 

Artikel 4: Overeenkomst & levertijd

4.1. Bestellingen kunnen gedaan worden via de webshop. Indien dit om technische reden niet werkt, kan de bestelling per telefoon of e-mail worden gedaan. Bij telefonische of e-mailbestellingen dient vooraf betaald te worden. Voor het plaatsen van een bestelling dient u uw naam en adresgegevens op te geven. Indien u deze niet geeft, wordt de bestelling niet geaccepteerd.
4.2. Een overeenkomst komt tot stand na betaling van uw bestelling aan Houtmoed. Houtmoed is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Houtmoed dit mee. Indien u het product dan al in bezit heeft, dient u dit op eigen kosten aan Houtmoed te retourneren.
4.3.1. De door Houtmoed via de site ontvangen bestelling wordt per e-mail per omgaande automatisch bevestigd. Deze automatische ontvangsbevestiging is geen acceptatie van uw bestelling.
4.3.2. Indien er onduidelijkheden zijn over uw bestelling zal Houtmoed eerst contact met u opnemen voordat de bestelling wordt geaccepteerd danwel geweigerd.
4.3.3.  Indien u dezelfde dag uw opdracht per e-mail annuleert, zal deze niet in behandeling worden genomen. Na verzending is uw opdracht echter definitief (onder voorbehoud van acceptatie).
4.3.4. Bestellingen worden altijd per e-mail bevestigd. Indien u niet beschikt over een e-mailadres ontvangt u deze bevestiging niet.
4.4. Houtmoed is niet aansprakelijk voor het niet tijdig en/of niet aanleveren van deelproducten of materialen door derden.
4.5. In het geval men zelf de bestelling wenst op te halen, dient de datum in overleg te worden afgestemd.
4.6. Houtmoed is niet aansprakelijk voor misverstanden of vertragingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel, voor zover het betrekking heeft op dat moment lopende overeenkomst tussen de klant en Houtmoed. Er zal wel altijd in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht die voor alle partijen bevrediging geeft.
4.7.  Producten worden op bestelling vervaardigd. Indien de benodigde onderdelen voor het product op voorraad zijn, wordt de bestelling binnen 10 werkdagen na betaling verzonden naar het door u opgegeven adres. Mocht een product niet op voorraad zijn, of wordt een product voor u op maat gemaakt, dan wordt de levertijd vooraf in overleg bepaald. Mocht de verlate leveringsdatum voor de klant niet acceptabel zijn dan kunt u zonder enige kosten de opdracht annuleren.

 

Artikel 5: Prijzen & betalingsvoorwaarden

5.1. Prijzen zijn vast voor de duur van de bestelling. Prijsverhogingen nadat een bestelling is gedaan worden niet op de bestelling toegepast.
5.2. De verzendkosten bij bestellingen tot € 38,- zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij bestellingen boven de € 38, neemt Houtmoed de verzendkosten voor haar rekening. 
5.3.  Houtmoed hanteert een vast verzendtarief van € 3,50.
5.4.1.  De betaling van bestellingen dient te geschieden via de betaalwijze die in de webshop is geselecteerd. 
5.4.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een realistische betaalwijze.
5.4.3. Bestellingen van producten die tijdelijk niet op voorraad zijn, worden zo spoedig mogelijk nageleverd. Bij problemen met nalevering wordt de betaling gestoneerd.
5.4.4.   Zolang een klant geen volledige betaling heeft voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van Houtmoed.
5.5.  Bij bestellingen vanuit het buitenland gelden andere verzendingsvoorwaarden, de werkelijke verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.6.  Prijzen vermeld op de site zijn in euro’s en inclusief BTW.
5.7. Prijzen vermeld op de site zijn onder voorbehoud van typefouten.
5.8.  Openstaande vorderingen worden uit handen gegeven aan een incassobureau.

 

Artikel 6: Slotbepalingen

6.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
6.2.      Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

 

 

Contactgegevens

Heb je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden nog vragen , neem dan gerust contact op via info@houtmoed.nl